ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รับสมัครครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)
จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 10 พฤษภาคม 2557 คุณสมบัติ
FOREIGN ENGLISH TEACHERS WANTED!!!
1 position. Apply for today until May 10,2014 Detail Qualifications

ประกาศ ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ

เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนและห้องส้วมของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
รายละเอียด

ประกาศ

เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนและห้องส้วมของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ รายละเอียด

 

กิจกรรมโรงเรียน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่
Facebook โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

และ Fan Page

ผู้บริหาร

นายสมมารถ ไตรวิชา
นายสมมารถ ไตรวิชา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์