ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รับเกียรติบัตรการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง สามารถรับเกียรติบัตรได้ด้วยตนเองหรือมอบให้ตัวแทนของโรงเรียนมารับได้ที่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ประกาศ ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ

เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนและห้องส้วมของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
รายละเอียด

ประกาศ

เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนและห้องส้วมของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ รายละเอียด

 

กิจกรรมโรงเรียน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่
Facebook โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

และ Fan Page

ผู้บริหาร

นายสมมารถ ไตรวิชา
นายสมมารถ ไตรวิชา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์