ข่าวสารล่าสุด
Home > ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก/คัดกรอง ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ประกาศโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก/คัดกรอง ระดับ …

อ่านเพิ่มเติม »

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/คัดกรอง ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ประกาศโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

 ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ป …

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

อ่านเพิ่มเติม »