ข่าวสารล่าสุด
Home > ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ประเภทจ้างเหมาบริการ

krut

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วครา …

อ่านเพิ่มเติม »