ข่าวสารล่าสุด
Home > คำสั่งโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

krut

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ 20190823085126

อ่านเพิ่มเติม »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ ประจำปีการศึกษา 2562

krut

20190801131526 คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf

อ่านเพิ่มเติม »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 67 ปี และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

krut

20190801132024 คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf

อ่านเพิ่มเติม »