ข่าวสารล่าสุด
Home > คำสั่งโรงเรียน > ประกาศลดระยะเวลาการทำงานของบุคลากร โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ลว.31 พ.ค. 2564

ประกาศลดระยะเวลาการทำงานของบุคลากร โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ลว.31 พ.ค. 2564

แชร์...

บทความแนะนำ

krut

เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ครูสตรี) เม.ย. – มิ.ย. 2563

20200318165320 …