ข่าวสารล่าสุด
Home > กิจกรรมชาวเขียว/แดง > ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2564

pasathai_day_29_july

แบบทดสอบวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
แบบทดสอบวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
แบบทดสอบวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบทดสอบวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แชร์...

บทความแนะนำ

krut

ประกาศการรับหนังสือเรียน และชำระเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แชร์...