ข่าวสารล่าสุด
Home > คำสั่งโรงเรียน > ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ 16-17 กรกฎาคม 2563

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ 16-17 กรกฎาคม 2563

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

รายละเอียด คลิก https://drive.google.com/file/d/15AeV9l13ljEgckhckzR46f4WF8o4zTEW/view?usp=sharing

แชร์...

บทความแนะนำ

krut

เรื่อง แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ครูสตรี) เม.ย. – มิ.ย. 2563

20200318165320 …