ข่าวสารล่าสุด
Home > ประกาศรับสมัคร > รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/คัดกรอง ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/คัดกรอง ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

 ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ประถมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนทั่วไป)  มัธยมศึกษาปีที่ 1  (นักเรียนทั่วไป)  มัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนทั่วไป)
ประถมศึกษาปีที่ 1 (การศึกษาพิเศษ)  มัธยมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนคู่ขนาน)  มัธยมศึกษาปีที่ 4 (เรียนรวม)
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (เรียนรวม) มัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการอาชีพและการโรงแรม)
แชร์...

บทความแนะนำ

ประกาศโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา

แชร์...