ข่าวสารล่าสุด
Home > บทความวิชาการ > รายงานการประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

รายงานการประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

แชร์...

บทความแนะนำ

education_articles_icon

สมรรถนะครูและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

แชร์...