ข่าวสารล่าสุด
Home > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก/คัดกรอง ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก/คัดกรอง ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก/คัดกรอง ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

แชร์...

บทความแนะนำ

ประกาศโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา

แชร์...