ข่าวสารล่าสุด
Home > บทความวิชาการ > การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

แชร์...

บทความแนะนำ

education_articles_icon

สมรรถนะครูและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

แชร์...