ข่าวสารล่าสุด
Home > บทความวิชาการ > การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

แชร์...

บทความแนะนำ

education_articles_icon

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21

แชร์...