ข่าวสารล่าสุด
Home > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ลว 27 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ลว 27 ตุลาคม 2565

แชร์...

บทความแนะนำ

ประกาศโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/คัดกรอง ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

 ประถมศึกษา มัธ …