ข่าวสารล่าสุด
Home > บทความวิชาการ > การพัฒนาสมรรถนะการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

การพัฒนาสมรรถนะการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับครู โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

แชร์...

บทความแนะนำ

education_articles_icon

สมรรถนะครูและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

แชร์...