ข่าวสารล่าสุด
Home > บทความวิชาการ > แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21

แชร์...

บทความแนะนำ

education_articles_icon

เอกสารประกอบการวิเคราะห์ SWOT จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

แชร์...