ข่าวสารล่าสุด
Home > กิจกรรมชาวเขียว/แดง > 26 มิถุนายน 2564 วันสุนทรภู่ ขอเชิญนักเรียนร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อรับเกียรติบัตร

26 มิถุนายน 2564 วันสุนทรภู่ ขอเชิญนักเรียนร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อรับเกียรติบัตร

วันสุนทรภู่ (1)

https://forms.gle/RTkY2WQEhpyahzQz5 ลิงค์ระดับประถมศึกษา
https://forms.gle/Djmi69fWh2L1KvDW6 ลิงค์ระดับมัธยมศึกษา
https://forms.gle/Roc81GgfN1UjmKjZ9 แบบทดสอบประถมศึกษา
https://forms.gle/KyW7xgmWAm24dr1Z9 แบบทดสอบมัธยมศึกษา
แชร์...

บทความแนะนำ

rsz_1รับสมัคร-การศึกษาพิเศษ_2564-01

รับสมัครนักเรียนแผนการเรียนอาชีพและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่) ปี 2564

ดาวน์โหลดใบสมัค …