ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายสุชาติ บรรจงการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
snapedit_17002122493562 snapedit_17002122493563
นางสาวสุคนธา ศรีภา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
นางสาวสุกัญญา ฉายแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
snapedit_1700211849668  รูปปกติขาว-transformed
นายอาทิตย์ รอดแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นายพงศ์ฐกรณ์ ประเสริฐเตชาโต
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
แชร์...