ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายสุชาติ บรรจงการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุคนธา-ศรีภา นางสาวสุกัญญา ฉายแก้ว
นางสาวสุคนธา ศรีภา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
นางสาวสุกัญญา ฉายแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายอาทิตย์ รอดแก้ว  นางสาวบงกช พิทักษ์
นายอาทิตย์ รอดแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
 นางสาวบงกช พิทักษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
แชร์...