>> การบูรณาการประสาทความรู้สึกในบุคคลออทิสติก
>> แบบสำรวจปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึก ในเด็กทารก-ปฐมวัย
>> กิจกรรมบูรณาการประสาทความรู้สึกที่สร้างความตื่นตัว ให้กับเด็กขณะอยู่ในชั้นเรียน
>> กิจกรรมการบูรณาการประสาทความรู้สึกที่ทำให้เด็ก แสดงพฤติกรรมสงบนิ่งในชั้นเรียน
>> ตัวอย่างปัญหาและกิจกรรมการช่วยเหลือ
>> คุยกับนักกิจกรรมบำบัด
>>เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการประสาทความรู้สึก
 
การส่งเสริมการทรงตัว
คลิกที่นี่
การรับรู้กล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อ
คลิกที่นี่
การรับความรู้สึกผิวกาย
คลิกที่นี่
 
         
 

สถิติการเยี่ยมชม

Web Design Factory

เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2553

 

 
วิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
1.  ลักษณะของบุคคลออทิสติก คลิกเลือกชม VDO_1 , VDO_2 , VDO_3
2.  พฤติกรรมปัญหาการรับความรู้สึกผิวกาย คลิกเลือกชม VDO_1 , VDO_2 , VDO_3
3.  พฤติกรรมปัญหาการรับรู้กล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อ คลิกเลือกชม VDO_1 , VDO_2 , VDO_3
4.  พฤติกรรมปัญหาการทรงตัว คลิกเลือกชม VDO_1 , VDO_2
5.  การปรับสภาพแวดล้อม คลิกเลือกชม VDO