กิจกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 18 โคราชเกมส์ ระหว่างวันที่ 1 – 6 มีนาคม 2560

IMG_9565

IMG_9021 IMG_9039 IMG_9267 IMG_9329 IMG_9484 IMG_9513 IMG_9533 IMG_9565 IMG_9589 IMG_9643