ข่าวสารล่าสุด
Home > ประกาศรับสมัคร > ประกาศ-แนวปฏิบัติการรับ ปพ.1/กำหนดการเปิดภาคเรียน/การรับสมัครและสอบวัดพื้นฐาน

ประกาศ-แนวปฏิบัติการรับ ปพ.1/กำหนดการเปิดภาคเรียน/การรับสมัครและสอบวัดพื้นฐาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินงานตามปฏิทินที่โรงเรียนกำหนดไว้ได้ จึงขอแจ้งกำหนดการดังนี้

คลิก คลิกอ่านประกาศ

แชร์...

บทความแนะนำ

krut

ประกาศ รายชื่ิอนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบฯ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563

คลิกเข้าดูรายชื …