ข่าวสารล่าสุด
Home > ข่าวสารทั่วไป > แนวทางการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า Covid-19

แนวทางการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า Covid-19

xV2Up0.jpg

 

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ภายใต้การบริหารโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุชาติ บรรจงการ ได้ตะหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ในขณะนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคที่กำลังระบาด และป้องกันยับยั้งควบคุมโรคตามแนวปฏิบัติของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองและบุคคลใกล้ชิด โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากลิ้งด้านล่างนี้

ประกาศเฝ้าระวัง-สพฐ

แนวทางการป้องกันการติดเชื้อCovid-19

ประกาศสาธารณสุข

 

แชร์...

บทความแนะนำ

logo

ขอเชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรม “รางวัลพานแว่นฟ้า” ประจำปี 2564

สำนักงานเลขาธิก …