วิธีแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์

อาการ เครื่องคอมพิวเตอร์เงียบสนิท

วิธีการ

อาการ ไฟเข้าเครื่องแต่จอไม่ติด

วิธีการ

อาการ ส่งเสียงบี๊ป
        ถ้าได้ยินเสียงบี๊ปหลายๆ ครั้งจากลำโพง หมายความว่า เครื่องไม่สามารถผ่านการตรวจสอบในขั้นตอนของการเปิดเครื่อง ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะเริ่มตรวจสอบตั้งแต่กระแสไฟฟ้า ไบออส ซีพียู แรม และการแสดงผล ถ้าการตรวจสอบนี้ผ่าน ถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการโหลดระบบปฎิบัติการ แต่ถ้าไม่ผ่านแม้เพียงส่วนใด ส่วนหนึ่ง เครื่องจะส่งสัญญาณเตือนออกมาเป็นเสียงบี๊ป และจะหยุดการทำงาน ลักษณะการส่งเสียงที่แตกต่างกันจะบอกสถานะที่ต่างกัน เสียงและความหมายของเสียงนั้นจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละผู้ผลิต การที่จะดูว่าเราใช้ไบออสของอะไร ให้ดูตอนเปิดเครื่องจะมีบอกไว้ที่ด้านบนของหน้าจอ หรือดูได้จากคู่มือของเมนบอร์ด สำหรับผู้ที่ใช้ไบออสที่มีการส่งเสียงบี๊ปที่ต่างไป ดูรายละเอียดของแต่ละยี่ห้อได้ตามเว็บไซต์ของผู้ผลิต

เมนบอร์ดส่วนใหญ่จะใช้มาตรฐานของ IBM เสียงบี๊ปจะมีความหมายดังนี้

เสียงบี๊ป 1 ครั้ง                   เครื่องปกติ
เสียงบี๊ป 2 ครั้ง              post/cmos error
เสียงบี๊ปยาว 1 ครั้ง ตามด้วยสั้น 1 ครั้ง      เมนบอร์ดมีปัญหา
เสียงบี๊ปยาว 1 ครั้ง ตามด้วยสั้น 2 ครั้ง        การ์ดจอ หรือส่วนของแสดงผลมีปัญหา
เสียงบี๊ปยาว 1 ครั้ง ตามด้วยสั้น 3 ครั้ง       การ์ดจอ หรือส่วนของแสดงผลมีปัญหา
เสียงบี๊ปยาว 3 ครั้ง         คีย์บอร์ด Error
เสียงบี๊ปยาวซ้ำ            หน่วยความจำมีปัญหา
เสียงบี๊ปสูงต่ำสลับกันไปมาเรื่อยๆ : อุณหภูมิของซีพียูสูงกว่าปกติ

 

อาการ เครื่องค้าง แล้วแสดงข้อความ "Missing Operating System"

หลังจากเปิดเครื่องแล้วเครื่องกลับค้าง ไม่ยอมโหลดวินโดวส์หรือระบบปฏิบัติการ แล้วแสดงข้อความ "Missing Operating System" หมายความว่า ดิสก์ที่ใช้สำหรับบูตนั้นไม่มีระบบปฎิบัติการติดตั้งอยู่ วิธีแก้ไข

อาการ เครื่องค้าง แล้วแสดงข้อความ "Invalid System Disk "

อาการ แล้วแสดงข้อความ "Cannot find WIN.COM , unable to continue loading windows "

เครื่องคอมเปิดขึ้นตามปกติ แต่ไม่ยอมโหลดตัวเองโดยอัตโนมัติ วิธีแก้ดังนี้

<< ย้อนกลับ   |< กลับหน้าแรก >|    หน้าต่อไป >>