ข่าวสารล่าสุด
Home > กิจกรรมชาวเขียว/แดง > กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผอ.สุชาติ บรรจงการ ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระวิชาพัฒนาผู้เรียนและครูแผนกมัธยมศึกษานำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ณ ค่ายปิยมงคล จังหวัดราชบุรี79908455_2843167865739691_4301775398984744960_o

79995085_2843167599073051_4144067442575933440_o 80079410_2843168232406321_4623456191618482176_o 80186381_2843167282406416_5766365642127048704_o 80392642_2850246385031839_3849949052808462336_o 80406704_2850245928365218_5500742874309853184_o 80675248_2843167462406398_1060818658248359936_o 79468778_2843167642406380_5230585338287620096_o 79813506_2843168395739638_3535629065320923136_o

แชร์...

บทความแนะนำ

จดหมายข่าว-วันสถาปนา -14-07-64_Page_3 (2)

15 กรกฎาคม 2564 วันสถาปนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

แชร์...