ข่าวสารล่าสุด
Home > admin

admin

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดงได้มาทำการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

67623924_2555844417805372_3379933919565578240_o

ในวันอังคารที่ 6 สิงห าคม พยาบาลจากศูนย์บริการสาธา …

อ่านเพิ่มเติม »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ ประจำปีการศึกษา 2562

krut

20190801131526 คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf

อ่านเพิ่มเติม »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 67 ปี และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

krut

20190801132024 คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf

อ่านเพิ่มเติม »

เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการครูสตรี ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำหญิงและพี่เลี้ยง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

krut

20190801132309 คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf

อ่านเพิ่มเติม »

เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ครู หัวหน้าเวร และผู้ตรวจเวรประจำวันภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

krut

20190801132615 คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf

อ่านเพิ่มเติม »