ข่าวสารล่าสุด
Home > กิจกรรมชาวเขียว/แดง > ทัศนศึกษาโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี

ทัศนศึกษาโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี

ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผอ.สุชาติ บรรจงการ ได้มอบหมายให้คณะครูแผนกมัธยมศึกษานำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปทัศนศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี เพื่อศึกษาการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

80009509_2850275175028960_3478458489355894784_o 80269186_2850274925028985_2023300694475276288_o 80369136_2850274221695722_8722635973206212608_o 80573020_2850275248362286_2618268701375332352_o 80574375_2850275241695620_5127595338244292608_o 80574670_2850276408362170_4344737858062385152_o 80981698_2850274581695686_6871921349745442816_o 81245975_2850275621695582_8599937837120356352_o 81297944_2850274535029024_797637149842210816_o 79830394_2850274258362385_2887288045294321664_o

 

แชร์...

บทความแนะนำ

จดหมายข่าว-วันสถาปนา -14-07-64_Page_3 (2)

15 กรกฎาคม 2564 วันสถาปนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

แชร์...