==> ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน   
 
==> ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    1.  แนะนำโปรแกรม VB 6
    2.  ส่วนประกอบของโปรแกรม
    3.  การจัดการกับโปรเจ็กต์
    4.  การออกแบบหน้าจอ
    5.  ตัวแปรและค่าคงที่
    6.  การเขียนโปรแกรม
    7.  ฟังก์ชัน
    8.  การสร้างเมนู
    9.  นำเสนอโครงงาน
 
 
    •   แผนการสอน+ใบความรู้
    •   แบบทดสอบ (pdf) 
    •   โปรแกรม VB 6 (portable
    •   ตัวอย่างโปรแกรม
 
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
    - www.sourcecode.in.th

ประวัติความเป็นมาของภาษา Visual Basic
               ภาษา BASIC ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1963 โดย Hohn Keneny และ Thomas Kurtz ที่วิทยาลัย Dartmouth ในเบื้องต้นพวกเขามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาภาษา Basic ขึ้น เพื่อใช้ในการสอนแนวในการเขียนโปรแกรม โดยเน้นที่รูปแบบง่าย ๆ เพื่อสะดวกในการใช้งาน  ในปี 1970 Microsoftได้เริ่มผลิตตัวแปรภาษา Basic ใน Rom ขึ้น เช่น Chip Radio Sheek TRS-80 เป็นต้น ต่อมาได้พัฒนาเป็น GWBasic ซึ่ง เป็น Interpreter ภาษาที่ใช้กับ MS-Dos และในปี 1982 Microsoft QuickBaic ได้รับการพัฒนาขั้นโดยเพิ่มความสามารถในการรันโปรแกรมให้เป็น Executed Program รวมทั้งทำให้ Basicมีความเป็น "Structured Programming" มากขึ้น โดยการตัด Line Number ทิ้งไป เพื่อลบข้อกล่าวหาว่าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีโครงสร้างในลักาษณะSpaghetti Code มาใช้รุปแบบของ Subprogram และ User Defined รวมทั้งการใช้ Structured Data Type และการพัฒนาการใช้งานด้านกราฟฟิกให้มีการใช้งานในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีการใช้เสียงประกอบได้เหมือนกับภาษาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เช่น Turbo C และ Turbo Pascal เป็นต้น
     Visual Basicเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานพัฒนาโปรแกรมบนระบบ Windows เนื่องจาก เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีในลักษณะ Visualizeนั่นก็คือจะสะดวกในการหยิบเครื่องไม้เครื่องมือที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับออกแบบหน้าจอและสิ่งต่าง ๆ สำหรับในการเขียนโปรแกรมให้เรียบร้อย ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนเวลาจะออกแบบหน้าจอก็ยังคงต้องมานั่งเขียน  Source Code ให้ลำบาก
     Visual Basicเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้งาน ที่ใช้ได้ตั้งแต่ระดับต้น เพื่อใช้สร้างโปรแกรมง่าย ๆ บน Windows หรือโปรแกรมเมอร์ระดับกลาง ที่จะเรียกใช้ฟังชั่นต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนโปรแกรมเมอร์ระดับมืออาชีพ ที่จะพัฒนาโปรแกรมในระดับสูง  โดยการใช้ Object Linking and Embedding (OLE) และ Application Programming Interface (API) ของระบบ windows มาประกอบการเขียนโปรแกรม

  Visual Basic ทำอะไรได้บ้าง
เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างโปรแกรมต่างๆ  เช่น
-  โปรแกรมที่รันบนระบบปฏิบัติการ   windows เช่น  โปรแกรมคำนวณเลข
-  โปรแกรมฐานข้อมูล เช่น  Microsoft  access , Microsoft  SQL server
-  คอมโพแน้นต์ทางด้าน Active X
-  โปรแกรมที่รันบนอินเตอร์เน็ต

  ส่วนประกอบของ Visual Basic
โดยทั่วไป เราจะใช้   Project  Standard . EXE ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมที่รันบนวินโดวส์
Project  คือ กลุ่มของ File  ที่เราจะนำมารวมกันเพื่อสร้างโปรแกรม
รายระเอียดของส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ

 • Menu bar 
 • Tool bar
 • Tool box
 • Project  explorer
 • Properties  window
 • Form

  หลักในการเขียนโปรแกรมใน Visual Basic ได้แบ่งออกเป็น  2  ขั้นตอนหลัก คือ

 • การออกแบบหน้าจอของโปรแกรม เป็นส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้ เรียกว่า  ยูสเซอร์อินเตอร์เฟส : user interface 
 • การเขียนโปรแกรม เป็นการกำหนดคุณสมบัติของคอนโทรล บนฟอร์มให้เหมาะสม และเขียนคำสั่งตอบสนองอีเว็นต์

  การออกแบบหน้าจอของโปรแกรมด้วยคอนโทรล

คอนโทรล (Control)   เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบคอนโทรลที่เป็นพื้นฐาน
เท็กบ็อกซ์  text box ใช้รับข้อมูลจากผู้ใช้
เลเบล (Label)  ใช้แสดงข้อมูลบางอย่างแก่ผู้ใช้
ปุ่มคำสั่ง  (Command button)  ให้ผู้ใช้คลิกเมาส์เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง
คุณสมบัติ (Properties) คือ ลักษณะต่างๆ  ของคอนโทรลที่ถูกนำมาวางบนฟอร์ม ที่เราสามารถกำหนดได้เช่น  ข้อความที่ปรากฏบนคอนโทรล ,  รูปแบบฟอนต์

 • เท็กบ็อกซ์  text box มีคุณสมบัติ  text  ที่ใช้กำหนดข้อความที่จะแสดง
 • เลเบล (Label)  มีคุณสมบัติ  Caption  ที่ใช้กำหนดข้อความที่จะแสดง
 • ปุ่มคำสั่ง  (Command button)  มีคุณสมบัติ  caption  ที่ใช้กำหนดข้อความที่จะแสดง

            กลับหน้าหลัก           หน้าถัดไป

 
 
Update :: 4/04/12 3:57 PM
Design By Mr.Withoon  Ngamkham     E-Mail :: Krutoon2010(at)hotmail.com