แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
จำนวน 30 ข้อ
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
คำสั่ง เลือก คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ส่วนใดของระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
   อุปกรณ์แสดงผล
   อุปกรณ์รับข้อมูล
   หน่วยความจำหลัก
   หน่วยประมวลผลกลาง

ข้อที่ 2)
สัญญาณในคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณชนิดใด
   อนาล็อก
   ดิจิตอล
   ไฮบรค
   ไฟฟ้า

ข้อที่ 3)
ข้อใด มิใช่ วิธีการป้องกันปัญหาความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต
   โปรแกรมจำกัดข้อมูล
   รหัสผ่าน
   ระบบเครือข่าย
   โปรแกรมป้องกันไวรัส

ข้อที่ 4)
ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Internet Explorer ที่ทำหน้าที่แสดงที่อยู่ของเว็ปไซด์
   แถบชื่อ
   แถบสื่อสาร
   แถบสถานะ
   แถบที่อยู่ของเว็บไซต์

ข้อที่ 5)
ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด
   .doc
   .zip
   .com
   .txt

ข้อที่ 6)
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร
   ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
   ช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
   เพิ่มพูนความรู้ด้านข่าวสารต่างๆ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7)
ข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูล
   การติดตั้งเครื่องพิมพ์
   การใช้เมาส์วาดรูป
   การคัดลอกงาน
   การอ่านตารางงานออกจากภาพ

ข้อที่ 8)
ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ศรรามถอนเงินจากตู้ ATM
   โอขายสินค้าที่ตลาดริมน้ำ
   อรเดินทางโดยใช้รถประจำทาง
   ชาติส่งจดหมายหาเพื่อนที่ต่างจังหวัด

ข้อที่ 9)
ข้อใดหมายถึงอินเทอร์เน็ต
   กลุ่มประเทศมหาอำนาจที่เชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน
   กลุ่มของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
   การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างไทยกับอเมริกา
   การติดต่อกับต่างประเทศทั่วโลกผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 10)
ข้อใดคือความหมายของ "ซอฟต์แวร์"
   คำสั่งจากวงจรในเครื่องคอมพิวเตอร์
   การป้อนคำสั่งให้เครื่องทำงานโดยมนุษย์
   โปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
   โปรแกรมที่มนุษย์เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการบันเทิง

ข้อที่ 11)
ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ระบบ
   Google
   Microsoft Office Word 2007
   Adobe Photoshop CS3
   Windows XP

ข้อที่ 12)
ประเทศใดเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประเทศแรก
   ไทย
   พม่า
   USA
   อังกฤษ

ข้อที่ 13)
นักเรียนบันทึกข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อพิมพ์เสร็จ จัดเป็นหน้าที่ของส่วนใดในระบบคอมพิวเตอร์
   หน่วยความจำ
   หน่วยแสดงผล
   หน่วยรับข้อมูล
   หน่วยประมวลผล

ข้อที่ 14)
ไมโครโฟนและแป้นพิมพ์ จัดเป็นอุปกรณ์ประเภทใด
   หน่วยความจำ
   หน่วยแสดงผล
   หน่วยรับเข้า
   หน่วยส่งออก

ข้อที่ 15)
โปรแกรม Windows Media Player มีประโยชน์อย่างไร
   สำหรับวาดภาพ
   สำหรับงานนำเสนอข้อมูล
   สำหรับดูหนังและฟังเพลง
   สำหรับดาว์นโหลดโปรแกรม

ข้อที่ 16)
ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบหาไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์
   AVG
   NOD32
   PANDA
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17)
1 MB เท่ากับข้อใด
   1,000 ไบต์
   1,024 ไบต์
   1,024 กิโลไบต์
   1,000,000 ไบต์

ข้อที่ 18)
ถ้าต้องการอ่านเอกสาร .pdf จะต้องเปิดโดยใช้โปรแกรมใด
   Microsoft Word
   Access 2007
   Windows Mediaplayer
   Acrobat Reader

ข้อที่ 19)
โปรแกรมใดเหมาะสมกับการนำเสนอเรื่องราวโดยมีภาพประกอบ
   Word
   Excel
   PowerPoint
   Access

ข้อที่ 20)
ส่วนขยายของโปรแกรม PowerPoint คือข้อใด
   .pdf
   .psd
   .doc
   .ppt

ข้อที่ 21)
อาร์ปาเน็ต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ต เป็นหน่วยงานใด
   ทหาร
   ตำรวจ
   แพทย์
   สถาบันการศึกษา

ข้อที่ 22)
ข้อใดคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรแบบไร้สาย
    LAN
   Wireless
   Wan
   Start

ข้อที่ 23)
Webboard คืออะไร
   การฝากข้อความหรือคำถามไว้เมื่อมีผู้เข้ามาก็เสนอความคิดเห็นหรือตอบบนอินเทอร์เน็ต
   การฝากข้อความหรือคำถามผ่านโทรศัพท์
   การฝากข้อความหรือคำถามผ่านโปรแกรม
   ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 24)
เว็บใดต่อไปนี้ใช้ค้นหาข้อมูลบน Internet
   google
   sanook
   yahoo
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 25)
ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล
   Mainbord
   Monitor
   Printer
   Keyboard

ข้อที่ 26)
ข้อใดหมายถึงหน่วยความจำสำรองในระบบคอมพิวเตอร์
   CPU
   CAI
   ROM
   RAM

ข้อที่ 27)
บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ
    Ada Augusta
   Herman Hollerith
   Chares Babbage
   Blaise Pascal

ข้อที่ 28)
ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกที่มนุษย์นำมาช่วยในการคำนวณ
   ไม้
   ตารางลอกการิธึม
   ลูกคิด
   เครื่องตวง

ข้อที่ 29)
หน่วยควบคุมคอมพิวเตอร์ เทียบได้กับส่วนใดของมนุษย์
   สมอง
   เส้นประสาท
   หัวใจ
   เส้นเลือด

ข้อที่ 30)
ข้อใดคือสิ่งที่มนุษย์มีความสามารถแตกต่างไปจากคอมพิวเตอร์
   จำ
   คิด
   เขียน
   อ่าน